Meny Lukk

Hjem

Veteraner Askøy ble stiftet 13.06.2019. Og har som formål:

  • Arbeide for økt anerkjennelse av veteraner i samfunnet.
  • Ved sosiale samlinger, foredrag, ekskursjoner, veteranstevner o.l, vedlikeholde og utvikle kameratskapet mellom veteraner.
  • Gi hjelp til veteraner som etter avsluttet tjeneste har behov for støtte.
  • Spre informasjon om FN og internasjonale operasjoner, herunder stille erfaring til disposisjon og delta i den offentlige debatt.
  • Samarbeide med nasjonale og internasjonale organisasjoner med samme formål.
  • Drifte og vedlikeholde Veteranhuset på Herdla fort.