Meny Lukk

Om oss

Veteraner Askøy ble stiftet 13.06.2019. Og har som formål:

  • Arbeide for økt anerkjennelse av veteraner i samfunnet.
  • Ved sosiale samlinger, foredrag, ekskursjoner, veteranstevner o.l, vedlikeholde og utvikle kameratskapet mellom veteraner.
  • Gi hjelp til veteraner som etter avsluttet tjeneste har behov for støtte.
  • Spre informasjon om FN og internasjonale operasjoner, herunder stille erfaring til disposisjon og delta i den offentlige debatt.
  • Samarbeide med nasjonale og internasjonale organisasjoner med samme formål.
  • Drifte og vedlikeholde Veteranhuset på Herdla fort.

Vi ønsker

Å være en støtte til veteraner og pårørende, etter tjenestegjøring i internasjonale operasjoner. Forsvaret følger godt opp både før, under og ved hjemkomst til Norge. Vi ønsker å være en støtte som kan være med å bidra til å gjøre overgangen mellom militær og sivil tilværelse lettere.

Vi ønsker å skape et miljø der man kan oppleve vennskap lik det sterke samholdet man opplever i en utenlandsavdeling. Og at en behøver ikke lenger være i en krigssone for å oppleve fellesskap og bli forstått. Vi ønsker å tilby et sted der man kan finne kamerater som har lignende erfaringer, og som er villige til både å lytte og fortelle.